Квалитетни уџбеници постоје захваљујући конкуренцији

Објавио/ла admin 08 дец 2020 Коментари су искључени на Квалитетни уџбеници постоје захваљујући конкуренцији

Осврћући се на текстове који су се претходних дана појављивали у медијима и на изјаве појединих чланова САНУ да је тржиште уџбеника изван државне контроле, као и на тврдњу да издавачи уџбеника нису равноправни због чега се Завод за уџбенике нашао на ивици пропасти, Удружење издавача уџбеника, наставних средстава и учила Србије (у даљем тексту: Удружење) жели да укаже на изношење података који нису тачни, али и да истакне да је конкуренција довела до настајања квалитетних уџбеника по којима данас уче деца у Србији.

Наводи у Саопштењу Историјског одељка САНУ су у супротности са актуелним стањем у образовном издаваштву. Важећи Закон о уџбеницима ставља у апсолутно равноправан положај све издаваче. Сви издавачи састављају уџбенике по истом Програму наставе и учења, сваки издавач у складу са методиком и дидактичким приступом својих ауторско-уредничких тимова, а сви уџбеници пролазе исту процедуру одобравања. Контрола квалитета и те како постоји, при чему се на исти начин одобравају уџбеници свих издавача, што је у складу са Законом о уџбеницима (Службени гласник Републике Србије, бр. 27/2018).

Став да либерализација тржишта није довела до очекиваног побољшања квалитета уџбеника не почива на анализама и аргументима, што институцијa овако високог друштвеног ранга не би смела себи да допусти. Радећи уџбенике по новим програмима, издавачи, чланови Удружења, су скоро већ две деценије, партнери Министарства у тежњи да се образовни систем унапреди и усклади са потребама савременог ученика. Као последица тог партнерства настали су уџбеници, у штампаном и дигиталном формату, репрезентативни не само за нашу државу него и за шире окружење. Без суштинске анализе њиховог садржаја и значаја за образовање нико, па ни поједини чланови САНУ, нема морално право да омаловажи значај ових уџбеника и тиме унизи знање и стручност њихових аутора. Посебно истичемо потребу постојања различитих уџбеника за исти предмет јер се само тако може остварити прокламована инклузија – образовање у складу са тежњама, способностима и различитостима савремених ученика и наставника.

Такође, неистинита је тврдња да једино Завод за уџбенике издаје нискотиражне уџбенике. Закон јасно дефинише да је Завод за уџбенике био у обавези да формира Центар за издавање нискотиражних уџбеника и да су сви издавачи, који се нису определили да издају нискотиражне уџбенике, били у обавези да уплаћују 2% од својих укупних прихода, а да је тај новац требало да буде уплаћен Центру за издавање нискотиражних уџбеника Завода за уџбенике. Имајући у виду да Завод за уџбенике није на време спровео процедуру оснивања Центра за издавање нискотиражних уџбеника, издавачи су се определили да сами издају нискотиражне уџбенике, јер друга могућност 2018. године, када је то постало актуелно, није ни постојала због неблаговременог поступања Завода за уџбенике.

Последње две године приватни издавачи су превели и објавили око 300 нових наслова на језицима националних мањина, као и око 1000 различитих прилагођених уџбеника и тиме подмирили потребе наставе која се изводи по реформисаним програмима наставе и учења.

Удружење сматра да је постојање конкуренције у области издавања уџбеника напредак који је донео квалитетније уџбенике и да једино конкуренција у издаваштву, као и у науци, може да буде гарант квалитета уџбеника и један од основних стубова квалитетног образовања у Србији.

Конкуренција у области издавања образовних материјала је увођена поступно у периоду од 2003. до 2011, те је Завод за уџбенике имао могућност да се постепено прилагоди новим условима. Због чега Завод за уџбенике није успешно прешао са монополистичког на тржишни начин пословања, требало би питати руководиоце овог предузећа.

Истичемо да су представници Завода за уџбенике били у свакој радној групи када се доносио Закон о уџбеницима, док је садашњи в.д. директора Милорад Марјановић и лично учествовао у изради последњег законског решења.

На крају, поставља се суштинско питање: који мотиви су навели Одељак за историју САНУ да напише овакво Саопштење, те ко тежи монополу и доминацији у образовном издаваштву и зашто?

Београд, 8.12.2020.
УДРУЖЕЊЕ ИЗДАВАЧА УЏБЕНИКА

Zakon o udzbenicima Pravilnik o izdavanju niskotiraznih udzbenika

Затворено за коментаре.

Удружење издавача уџбеника, наставних средстава и учила Србије

Господар Јованова 4,
11000 Београд
Тел/факс: 011/29-10-655
Моб. тел.: 069/377-15-22
————————————-

Copyright © 2013. All Rights Reserved. Designed by Odlican 5.