О нама

Удружење издавача уџбеника. наставних средстава и учила Србије je добровољно, невладино и непрофитно удружење основано 17.новембра 2004. ради остваривања циљева у области издавања уџбеника:

 • унапређивање активности усмерених на издавање уџбеника;
 • правно регулисање заштите тржишта уџбеника;
 • побољшање квалитета уџбеника ради остваривања стандарда образовних постигнућа;
 • организовање семинара и стручних предавања за потребе својих чланова на непрофитној основи.

Ради остваривања својих циљева Удружење:

 • сарађује и координира релевантне активности са државним органима надлежним за питање образовања, васпитања и културе;
 • израђује пројекте из наведених области у складу са циљевима Удружења;
 • залаже се за унапређење васпитно-образовног процеса организовањем предавања и стручних семинара за наставнике и васпитаче, чланове овог удружења, на непрофитној основи;
 • организује предавања и стручне семинаре у циљу унапређивања наставнички компетенција;
 • сарађује са стручно-научним институцијама. удружењима и другим организацијама које имају сличне циљеве у земљи и иностранству;
 • остварује стручну и научну сарадњу са стручњацима одговарајућих профила у изради истраживачких пројеката из домена рада Удружења;
 • објављује публикације, билтене и друга издања према потреби у складу са законом.

sastanak

   Члан Удружења може постати сваки издавач који има лиценцу за издавање уџбеника издату од овлашћених државних органа, ако прихвата циљеве Удружења, Статут и друга општа акта Удружења.

 Чланство је на добровољној основи.

 Пријаву за учлањење са основним информацијама издавач подноси Извршном одбору Удружења.

 Одлуку о пријему у чланство на предлог Извршног одбора доноси Скупштина Удружења.

 Чланом Удружења постаје се потписивањем приступнице, након одлуке Скупштине Удружења о пријему у чланство.

Члан плаћа чланарину коју одређује Скупштина Удружења.

На основу чланова 26. и 32. Закона о удружењима, Удружење је уписано у  Регистар удружења друштвених организација,удружења грађана и њихових савеза на основу решења АПР-а БУ 5327/2010 са следећим подацима: Удружење издавача уджбеника, наставних средстава и учила Србије, скраћени назив: Удружење издавача уџбеника, мат бр 17590634, пиб 103626373, делатност 9412

ОРГАНИ УДРУЖЕЊА:

Скупштина

predsednik Skupštine je Mićo Mitrović kao ovlašćeni predstavnik IK Saznanje a zamenik Nada Stojanović kao ovlašćeni predstavnik IK Matematiskop

Извршни одбор

predsednik IO je Danijela Jovanović kao ovlašćeni predstavnik IK Data Status a članovi su Nada Osmajić kao ovlašćeni predstavnik IK VUlkan izdavaštvo-Vulkan znanje i Jovanka Savčić kao ovlašćeni predstavnik IK Novi Logos

Надзорни одбор

predsednik NO je Velibor Aleksić iz IK BIGZ školstvo a članovi su Tanja Petrović iz IK Data Status i Mićo Mitrović iz IK Saznanje

Суд части

predsednik Suda časti je Andreja Vlahović iz IK Eduka a članovi su Gordana Knežević Orlić kao ovlašćeni predstavnik IK Klett i Gordana Sanader kao ovlašćeni predstavnik IK M&G Dakta

Мандат органа и чланова органа траје годину дана од дана верификације.

 

 

Затворено за коментаре.

Удружење издавача уџбеника, наставних средстава и учила Србије

Господар Јованова 4,
11000 Београд
Тел/факс: 011/29-10-655
Моб. тел.: 069/377-15-22
————————————-

Copyright © 2013. All Rights Reserved. Израда сајта Odličan 5