Покренут вебсајт Удружењa Чланство у Удружењу Оснивање Удружења

Покренут вебсајт Удружењa

Posted by admin 29 сеп 2013 Коментари су искључени на Покренут вебсајт Удружењa
Покренут вебсајт Удружењa

Дана 29. септембра 2013. покренут је званичан вебсајт Удружења издавача уџбеника, наставних средстава и учила Србије. На овај начин омогућиће се још лакша координација, како између самих чланова Удружења, тако и са појединцима и разним организацијама заинтересованим за његов рад.
Вебсајт садржи основне податке о Удружењу, његовим члановима, начину организовања, завршеним и планираним активностима и друго.

Чланство у Удружењу

Posted by admin 28 сеп 2013 Коментари су искључени на Чланство у Удружењу
Чланство у Удружењу

Члан Удружења може постати сваки издавач који има лиценцу за издавање уџбеника издату од овлашћених државних органа, ако прихвата циљеве Удружења, Статут и друга општа акта Удружења.
Чланство је на добровољној основи.
Пријаву за учлањење са основним информацијама издавач подноси Извршном одбору Удружења.
Одлуку о пријему у чланство на предлог Извршног одбора доноси Скупштина Удружења.

Оснивање Удружења

Posted by admin 28 сеп 2013 Коментари су искључени на Оснивање Удружења
Оснивање Удружења

Удружење издавача уџбеника. наставних средстава и учила Србије je добровољно, невладино и непрофитно удружење основано 17.новембра 2004. ради остваривања циљева у области издавања уџбеника.

Члан Удружења може постати сваки издавач који има лиценцу за издавање уџбеника издату од овлашћених државних органа, ако прихвата циљеве Удружења, Статут и друга општа акта Удружења.

Удружење издавача уџбеника, наставних средстава и учила Србије

Господар Јованова 4,
11000 Београд
Тел/факс: 011/29-10-655
Моб. тел.: 069/377-15-22
————————————-

Copyright © 2013. All Rights Reserved. Designed by Odlican 5