Чланство у Удружењу

Објавио/ла admin 28 сеп 2013 Коментари су искључени на Чланство у Удружењу

Члан Удружења може постати сваки издавач који има лиценцу за издавање уџбеника издату од овлашћених државних органа, ако прихвата циљеве Удружења, Статут и друга општа акта Удружења.
Чланство је на добровољној основи.
Пријаву за учлањење са основним информацијама издавач подноси Извршном одбору Удружења.
Одлуку о пријему у чланство на предлог Извршног одбора доноси Скупштина Удружења.
Чланом Удружења постаје се потписивањем приступнице, након одлуке Скупштине Удружења о пријему у чланство.

Члан плаћа чланарину коју одређује Скупштина Удружења.

Чланови:

1.“БИГЗ ШКОЛСТВО“, Д.О.О.,БЕОГРАД

2. „ГЕРУНДИЈУМ“, Д.О.О, БЕОГРАД

3. „ЕДУКА“, Д.О.О. БЕОГРАД

4. „КЛЕТТ“, Д.О.О., БЕОГРАД

5. „КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР“, Д.О.О.,БЕОГРАД

6. „МАТЕМАТИСКОП“, Д.О.О.,БЕОГРАД

7. „М&Г ДАКТА“, Д.О.О.,БЕОГРАД

8.“НОВА ШКОЛА“, Д.О.О.,БЕОГРАД

9. ИЗДАВАЧКА КУЋА „ПЧЕЛИЦА“,ЧАЧАК

10. „ШКОЛА ПЛУС“, Д.О.О.,БЕОГРАД

11. „HOL NET“, Д.О.О.,,ПАНЧЕВО

12. „ФРЕСКА“, Д.О.О.,БЕОГРАД

13. „НАРОДНА КЊИГА-АЛФА“ , БЕОГРАД

14. „НОВИ ЛОГОС“, Д.О.О.,БЕОГРАД

15. „ПУБЛИК ПРАКТИКУМ“, Д.О.О.,БЕОГРАД

16.АГЕНЦИЈА „SOHO GRAPH“,БЕОГРАД.

Затворено за коментаре.

Удружење издавача уџбеника, наставних средстава и учила Србије

Господар Јованова 4,
11000 Београд
Тел/факс: 011/29-10-655
Моб. тел.: 069/377-15-22
————————————-

Copyright © 2013. All Rights Reserved. Designed by Odlican 5.